تولید پلاستیک از خاکستر کاغذ

1396/11/14

دانشمندان فنلاندی از خاکستر کاغذ پلاستیک تولید می کنند!!

ذرات ریز خاکستر که در هوا معلق می ماند را خاکستر هوابرد می نامند, در هنگام تولید کلان کاغذ و مقوا مقدار زیادی از این نوع خاکستر همراه لجن به وجود می آید. هرچند مقدار خاصی از این پسماند در تولید سیمان به کار می رود، اما در نهایت بخش زیادی از آن دور ریخته می شود.

دانشمندان فنلاندی در راستای کشف فرمول های جدید برای استفاده مجدد از مواد دور ریختنی, این خاکستر را به عنوان ماده اولیه برای تولید کالاهای پلاستیکی به کار بردند.

آزمایش های محققان مرکز تحقیقات فنی VTT فنلاند نشان داد این نوع خاکستر و لجن فرآیند تولید کاغذ را, می توان جایگزین ۵۰ درصد از پروپیلنی کرد که در کامپوزیت های پلاستیکی به کار می رود.

این روش علاوه بر این که از دورریز پسماند کاغذ جلوگیری می کند، به کاهش هزینه های تولید کالاهای پلاستیکی منجر می شود و همچنین از میزان نفت مصرفی می کاهد.

همچنین با افزایش میزان خاکستر و لجنی که جایگزین پروپیلن می شود، می توان ویژگی های پلاستیکی مانند قدرت، ضخامت، مقاومت در برابر گرما، ظاهر و بافت سطح را بررسی کرد.

تاکنون محققانVTT کاشی های پلاستیکی و محفظه های پلاستیکی ساخته اند که ۳۰ درصد آنها از دور ریز کاغذ تهیه شده است.