نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1401

1401/08/08

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1401 تهران

مجموعه ظروف گیاهی حامد ظرف بار دیگر در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست افتخار میزبانی شما همراهان همیشگی را داشته و از حضور  شما کمال تشکر را دارد .