صدفی 300 گیاهی (12 عددی) فروشگاهی

قیمت یک عدد: 10800 تومان 18,000 تومان

تعداد :   کارتن 60 عددی     قیمت برای پرداخت:   1080000 تومان

کاسه صدفی 300 سی سی 

در بسته بندی شیک و بهداشتی 12 عددی 

تولید شده از بهترین مواد اولیه 

حامد ظرف حامی محیط زیست