آلومینیوم نیکان تک پرس سنگین (کد 105)

قیمت یک عدد: 2530 تومان

تعداد :   کارتن 1000 عددی     قیمت برای پرداخت:   2530000 تومان

آخرین آپدیت 1401/11/26

برند نیکان و پارس موجود می باشد

ظرف یکبارمصرف آلومینیومی تکپرس که معمولا با کد 105 شناخته می شود از پرمصرف ترین ظروف یکبارمصرف آلومینیومی می باشد.

بحث ضخامت در ظروف یکبارمصف آلومینیومی از مهمترین مباحث تاثیرگذار روی کیفیت این ظروف می باشد که معمولا با ضخامت 55 میکیرون عرضه می گردد .

همچنین تعداد دقیق موجود در کارتن ظروف یکبارمصرف آلومینیومی بسیار مهم است، چرا که با توجه به این بازار رقابت و عدم ثبا در قیمت مواد اولیه، تولید کنندگان ضعیف و متقلب برای بدست آوردن توانایی رقابت، از تعداد این محصولات در کارتن کم می کنند.