تکپرس دربدار گیاهی (6 عددی) فروشگاهی

قیمت یک عدد: 12600 تومان 21,000 تومان

تعداد :   کارتن 20 عددی     قیمت برای پرداخت:   420000 تومان

تکپرس دربدار گیاهی حامد ظرف 

در بسته بندی شیک و 6 عددی 

از پرفروش ترین ظروف گیاهی فروشگاهی