لیوان 200 گیاهی (24 عددی) فروشگاهی

قیمت یک عدد: 10200 تومان 17,000 تومان

تعداد :   کارتن 50 عددی     قیمت برای پرداخت:   850000 تومان

لیوان گیاهی 24 عددی

از پرفروش تری ظروف گیاهی فروشگاهی حامد طرف 

تولید شده از بهترین مواد اولیه 

حامد ظرف حامی محیط زیست