نایلکس دسته دار40*30

قیمت یک عدد: 36000 تومان

تعداد :   کیسه 25 کیلویی     قیمت برای پرداخت:   900000 تومان

نایلکس رکابی یا دسته

مواد درجه 1

تعداد بالا

کشش و مقاومت بالا