استفاده از ظروف پلاستیکی در فرانسه ممنوع شد

1396/11/04

منتقدان ادعا می کنند این حرکت فرانسه نقض قوانین آزادی استفاده از کالا در اتحادیه اروپا است.

 فرانسه این قانون را تصویب کرده و با وجود مخالفت منتقدان همچنان روی تصمیم خود پابرجاست تا مطمئن شود تمام لیوان ها, بشقاب ها و کارد و چنگال های پلاستیکی از مواد بیولوژیکی زیستی که به طبیعت آسیب نمی رسانند تهیه شود.

این قانون که در سال 2020 به اجرا در می آید بخشی از هدف گذاری برای رشد زمین سبز و هرچه بیشتر شدن استفاده از ظروف گیاهی است, برنامه ای بلند پروازانه که هدف اصلی آن اجازه دادن به فرانسه برای کمک به مبارزه با تغییرات اقلیمی است.

گرچه این ممنوعیت به نفع سازمان های اکولوژیست است اما برخی دیگر معتقدند به دلیل اینکه قوانین اتحادیه اروپا در مورد حرکت آزادانه کالا نقض شده این برنامه باید لغو شود.

 

یک سازمان مستقر در بروکسل (Pack2Go Europe) که نماینده سازندگان بسته بندی اروپایی است، می گوید که با قانون جدید مبارزه می کند و امیدوار است که فرانسوی ها آن را به بقیه قاره گسترش ندهد.

امانون بیتس، دبیرکل  Pack2go Europe، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: "ما از کمیسیون اروپا خواسته ایم تا کار درستی انجام دهند و اقدامات قانونی علیه فرانسه را برای نقض قانون اروپا محاکمه کنند . "اگر آنها نباشند، ما خواهیم بود"

آقای بیتس معتقد است هیچ منطقی وجود ندارد که مواد بیولوژیکی منابع مفیدتر برای محیط زیست هستند و ممنوعیت ممکن است وضعیت را بدتر کند زیرا ممکن است افراد در مورد میزان تجزیه پذیری اشتباه کنند.