کبابی بزرگ آلومینیوم آی تی پکینگ(کد 702)

600 تومان 600 تومان

( یک کارتن)

کبابی کوچک آلومینیوم آی تی پکینگ(کد 701)

450 تومان 450 تومان

( یک کارتن)

دیس بیضی آلومینیوم آی تی پکینگ (کد 9WS)

435 تومان 435 تومان

( یک کارتن)
1